LudaDS
Механізм обгрунтування вибору сиратегія розвитку підприємства Печать E-mail
Автор LudaDS   
28.10.2010 г.

ЗМІСТ

ВСТУП....................................3
Розділ 1. Теоретичні основи стратегії розвитку підприємств........................5
1.1. Сутність та зміст стратегії розвитку об'єднань підприємств........................5
1.2. Класифікація стратегій розвитку об'єднань підприємств.............................13
1.3. Вибір стратегії розвитку об'єднань підприємств...........................................17
1.4. Нормативно-правова база стратегії розвитку об'єднань підприємств...........21
1.5. Зарубіжний досвід стратегічного планування................................................22

Розділ 2. Стратегічний аналіз діяльності ВАТ ЖСПРМ...............................27
2.1. Загальна характеристика діяльності підприємства........................................27
2.2. Організація економічної роботи на підприємстві та її інформаційно-комп'ютерне забезпечення ВАТ ЖСПРМ..........................36
2.2. Оцінка зовнішнього і внутрішнього середовища...........................................40
2.3. Портфельний аналіз.....................................................48
2.3.1. Побудова матриці Бостонскої консалтингової групи (БКГ)...............49
2.3.2. Побудова матриці Мак-Кінзі..................................................................51

Розділ 3. Розробка комплексу стратегій розвитку діяльності ВАТ ЖСПРМ...........................................................55
3.1. Визначення місії та стратегічних цілей...........................................................55
3.2. Обґрунтування вибору загальної та конкурентної стратегії підприємства..........................................57
3.3. Розробка функціональних стратегій.................................................................60
3.4. Розробка системи бюджетування на ВАТ ЖСПРМ........................................66

Розділ 4. Економічний механізм оцінки екологічної збалансованості діяльності підприємства та енергозбереження...................79
4.1. Еколого-економічна діяльність підприємства.....................................................79
4.2 Оцінка енерговикористання на підприємстві та шляхи вдосконалення екологічної збалансованості......................85
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ...............................................................................89
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ....................................................91
ДОДАТКИ...........................................97

Обсяг дипломної роботи - 98 сторінок

Вартість роботи - 400 грн.

 
« Пред.   След. »


© 2017 LudaDS
Сайт создан: 10.2010
Автор: Джигора Олег dzhigora@gmail.com